top of page

O prognóstico do tempo e o Agora

texto de Olafur Eliasson

Pensa comigo sobre a túa estensión do Agora :

 

 "Agora" estendeuse para durar máis e máis tempo. A diferencia da maioría dos animais, nós (a raza humana) temos a habilidade de unir un momento co siguiente, creando a nosa sensación de presenza. O tempo flúe continuamente nun só movemento, por así dicilo, con cada momento relacionado de xeito natural co seguinte. Edmund Husserl engadiu que as nosas expectativas do momento próximo e a lembranza do que acaba de pasar son parte do noso sentido do "agora". Se este non fose o caso, a nosa notable capacidade de orientarnos probablemente non se tivese desenvolto na medida na que o fixo. A suposición de Husserl era que o "agora" só pode estar vinculado a un suxeito cunhas expectativas e memorias que establezan os seus parámetros de experiencia e orientación - nun espazo.

 

 Polo tanto, se inda estás pensando comigo, podemos dicir que a miña comprensión do "noso" tempo está necesariamente dentro do meu "propio" tempo; ou o meu "agora" está dentro do teu ou o teu "agora" é a miña contorna (e viceversa). Así que, como o noso "agora" foi espallado no tempo, cómpre continuar cunha discusión sobre o "aquí", en particular con referencia a cuestións espaciais como as que constituen o noso ambiente inmediato.

 

O familiar "agora e aquí" (tamén coñecido como "ningures"- xogo de palabras no inglés entre Now - here e Nowhere-) podería ser perfectamente "agora e alá".  Xa que o suxeito móvese por alá (nun espazo), non deberían de darse dúbidas sobre a nosa capacidade de orientarnos, non só no pasado e no futuro máis próximo, senón  tamén no espazo no que entraremos nun momento - ou que existe nun mapa das actividades de onte. A nosa sociedade está deseñada para facerlle fronte a esta orientación ampliada, organizada de acordo cos principios de previsibilidade (pensemos, por exemplo, na seguridade do tráfico). A nosa contorna está organizada para seren trasladada sen necesariamente estar "aquí" ou "alá", máis ben coa sensación de vir de alá arriba agora estar aquí e pronto estar alí abaixo.
 

Imaxina estar orientados só en relación cun cuadro de Barnett Newman. O noso cerebro traballaría intermitentemente coma unha lámpada estroboscópica e experimentariamos o noso mundo coma un número infinito de momentos suspendidos e estáticos. Isto non te leva máis preto, como Newman asumiu, de algún estado primordial compartido mentres mantés o teu estrano sentido da certeza. De feito, non hai nada "real" fóra de nós, só construcións culturais. O teu tempo, o meu tempo, ata o intento de Einstein de encapsularnos no tempo obxectivo, non son máis ca unha forma práctica de cultivar a nosa contorna. Era práctico no  sentido de que agora sabemos que o tempo é gravitatorio, de modo que cando estamos na cima do edificio máis alto do mundo, o chamado tempo é un segundo máis longo nun millón de anos que cando estamos abaixo na rúa. A práctica do cultivo colectivo da nosa contorna está fóra de toda discusión. Do contrario, seriamos coma Truman no filme The Truman Show,  todos vivindo nas nosas propias realidades separadas.

 

Entón, canto tempo é "agora" e onde remata "aquí"? Unha fronteira do "agora e aquí" é o  prognóstico do tempo, con toda a súa xente do tempo e as súas predicións. Nos tempos feudais, a meteoroloxía era unha cuestión de vida ou morte. A previsión do clima orixinouse por unha necesidade real de alongar o "agora" para incluír o clima de mañá, collendo a nosa realidade suspendida de máis para unha viaxe de pracer ao futuro. Coma os viaxeiros do tempo, as predicións meteorolóxicas poden debuxar unha pequena parte do futuro para ser incluído no noso sentido cultivado do "aquí e agora"

 

As necesidades dos labregos tornaronse nunha ciencia preocupada polo clima - a fonte máis ampla de conciencia colectiva, debido á súa complexidade e imprevisibilidade. Se algo é colectivo, é o mapa do tempo; a súa única competencia internacional é o ascenso e descenso do mercado de valores. En Occidente, a importancia dos prognósticos meteorolóxicos diminuiu en proporción á diminución da importancia da economía agrícola. Nos noticieros da rede, o informe bursátil (amosado a miúdo xusto antes ou despois do tempo) abriuse camiño respecto aos partes meteorolóxicos, cada vez máis curtos e de fala máis rápida. A actualización diaria da bolsa de valores seguida da previsión do tempo constitúe un marco temporal de referencia perfecto, que nos informa "oficialmente" de que o pasado recente e o futuro próximo pertencen ao teu agora.  O pasado recente (o estado diario dos mercados de valores) e o futuro inmediato (o prognóstico do tempo) forman o colectivo perfecto de hoxe, cultivado agora. O "Agora" estase a comer páxinas do calendario e dixerindo o clima que ven dun vertedoiro diario de tasas da bolsa de valores.
 

O cultivo dun sentido colectivo do tempo e o espacio funciona, como podemos ver, a través da representación. O prognóstico do tempo é o noso termostato da experiencia mediada, que nos permite saber se estamos a conxelarnos e en que dirección venta. Mediante estas capas de representación, a nosa sensación inmediata e táctil do tempo e do espazo ('agora e aquí') é evacuada, substituída pola TV e os termostatos. Isto permítenos orientarnos cara a unha forma máis produtiva, sempre que sexamos conscientes do nivel de representación que está a traballar. A nosa sensación de frío é activada pola temperatura amosada no termostato, non por sentir friaxe na pel. Tales mediacións poden ser infinitas; só constitúen unha ameaza cando se cre erradamente que o tiempo e o espazo son obxectivos.  Coma cando estás noutro lugar e asumes que estás aquí. Igual que Truman.

 

Este escrito publicouse orixinalmente como The Weather Forecast and Now, Olafur Eliasson (Londres e Nova York, 2002), pp. 140–41.

Traducido do Inglés por Breogán Xague,

bottom of page